Can Pagès Argentona

Maresme
Nucli urbà. Primer Eixample. Plaça Ballot, 6

Coordenades:

41.55547
2.40032
449992
4600596
08009-175
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1903-24
Bo
Ha estat objecte d'una recent restauració, molt acurada.
Inexistent
Sí. IPA: 29/8333
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 47125DG4090S
Anna Soteras i March / ACTIUM

Xalet residencial aïllat, de planta baixa, pis i golfes, amb teulada a dues vessants. Destaca el treball de maó vist i forja tant en la façana principal com en el barri d'entrada. Presència d'elements escultòrics, com la figura que corona la façana i la fornícula de la cantonada.

Cal observar també el tractament de la tanca que separa de la finca veïna, amb peces de ceràmica esmaltada en el coronament ondulat.

BANÚS, Joan; BOSCH, Marc; VERA, Pilar. (2001). Guia Puig i Cadafalch Mataró-Argentona. Editen: Ajuntaments d'Argentona i de Mataró