Can Marí Tiana

Maresme
Carrer d'Edith Llaurador, 4-18

Coordenades:

41.48631
2.26796
438889
4593003
08282-18
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Renaixement
XIV-XVII
Regular
Façana amb pèrdues d'arrebossat.
Legal
BCIL (núm CPAA 18) 17/07/2002
IPA 9335-I
Fàcil
Lúdic
Privada
8834240DF3993A
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil. Masia formada per una planta baixa, un pis i unes golfes. Coberta per una teulada de dues vessants i el carener perpendicular a la façana. Exteriorment destaca pel seu portal dovellat de mig punt, que queda una mica excèntric respecte l'eix de simetria de la construcció, així com pel conjunt de finestres realitzades amb carreus de pedra, especialment la que hi ha a la dreta. Arran de teulada hi ha quatre obertures o arcs escarsers, que pertanyen a les golfes o antic graner. Damunt el balcó principal hi ha un escut d'armes esculpit en pedra.
Els murs són de maçoneria i en algunes parts s'han reutilitzat algunes peces de pedra picada i ja tallada per altres finalitats.
L'interior de Can Mari destaca especialment per la seva planta baixa perfectament conservada en el seu estat original. Està formada per tres cossos perpendiculars a la façana i un situat paral·lelament en la part posterior i que ocupa l'amplada dels altres. Cadascun d'aquests cossos presenta un sostre amb bigues de fusta, sostingut per arcs diafragmàtics de mig punt. Tant els murs com es arcs estan realitzats amb carreus de pedra, excepte el cos posterior, que està realitzat amb maó i no està cobert. El primer pis o planta noble està restaurada, conservant però l'estructura original i destinada a allotjar les sales de joc i les sales d'estar del Casino. Les golfes estan ben conservades, amb el sostre de fusta i els vessants inclinats, encara que avui dia no s'utilitzen. Cal remarcar l'existència d'una escala de cargol que comunica la planta noble amb les golfes. Aquesta escala, per comptes d'un eix central, ella mateixa forma un nervi helicoïdal, permetent la creació d'un ull central; està realitzada amb pedra.
Sembla probable que el cos posterior de la planta baixa de l'edifici hagi estat afegit posteriorment als altres.
Finestra situada a la part dreta de la façana, és la única del conjunt decorada amb relleus escultòrics. Treballada amb carreus de pedra. Destaca especialment la llinda profusament decorada, amb un guardapols que a la part central allotja un escut amb la lletra M esculpida, sostingut per dos lleons i coronat a la part superior per antres animals híbrids.
La part superior dels brancals està decorada amb petits caps d'angelets i d'altres figures, i la part baixa amb motllures.
Per la seva tipologia es pot considerar com una finestra gòtica amb elements ornamentals renaixentistes, possiblement del segle XVI.
Baranes de ferro, d'uns 50 cm d'alçada x i 1 m de llargada, aproximadament.
La composició de cada barana forma un teixit o xarxa de volutes i elements ornamentals distribuïts de forma simètrica respecte a un eix central. Aquest eix està representat per una carassa sostinguda per puttis o figuretes nues en una actitud típica del classicisme.

Gòtic-Renaixement. Obra popular que actualment és un casino. Hi ha dues inscripcions esculpides sobre les dovelles laterals del portal d'entrada.
A la banda dreta diu "PER IOANNESO" i a la banda esquerra es llegeix "FRANCESC ERAN" (potser diu Grau, però no es pot llegir gaire bé)

Dins el recinte del Casino Nou trobem també la masia de Can Marí , esmentada ja al tombant de la primera centúria del segle XII en l'acta de consagració de la parròquia. La seva estructura és de planta baixa amb gran portal adovellat, pis i golfes i cobert amb teulada a doble vessant. Dins el recinte del Casino Nou trobem també la masia de Can Marí , esmentada ja al tombant de la primera centúria del segle XII en l'acta de consagració de la parròquia. La seva estructura és de planta baixa amb gran portal adovellat, pis i golfes i cobert amb teulada a doble vessant.
Les obertures del primer pis corresponen a tres finestres i un balcó. Una de les finestres, de característiques plenament renaixentistes, presenta diferents motllures amb columnetes adossades que presenten petits caps esculpits fent de capitells de les columnes. Aquests caps són també presents a manera de mènsules del trencaaigües de perfil d'arc conopial mixtilini que remata el finestral. A l'interior de l'arc trobem l'escut de la família sostingut per dos lleons i flanquejat per animals mitològics. Entre el balcó i el conjunt de quatre petites finestres corresponents a les golfes trobem un altre escut noble amb representació d'un brollador i escenari marí.

Bonet i Garí, Lluís (1983). Les masies del Maresme, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6402-cat-casino_nou.htm Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana. Rodrigo, Xavier (1981). Les cases pairals de Tiana. Patronat Municipal de Cultura. Tiana.