Can Freijo Granollers

Vallès Oriental
Carrer Nou, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60712
2.28712
440599
4606402
08096-387
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Durant les obres d'instal·lació d'un cable elèctric en aquesta zona, el senyor Eustaqui Casals hi va documentar un paviment d' "opus testaceum" i, a pocs metres, un fragment de mola de molí de basalt (VILA, 2001).

Tal vegada aquests forns poden estar relacionats amb els ja documentats per J. Estrada l'any 1946 (VILA, 2001), que es descriuen a la fitxa "CARRER BARCELONA - CARRER NOU". Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. A (VILA, 2001) el jaciment apareix citat com CAN FEIJO. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per E. Casals en motiu de les obres d'instal·lació d'un cable elèctric el 1975 (VILA, 2001).

ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.