Can Ferran Granollers

Vallès Oriental
Camí de can Ferran, 08400-GRANOLLERS
A la serra de Ponent

Coordenades:

41.58813
2.26411
438664
4604310
08096-368
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Erosionat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 15305DG3084N
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons Estrada (1993: 86) "sota les desferres escampades per tota la margenada existent sota les ruïnes de l'Esquella, entre el primer i el tercer revolt, hi he trobat tres fragments de teula romana. En la prospecció efectuada no s'ha documentat cap tipus de resta que ens permeti contrastar positivament la informació (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1951 (VILA, 2001).

ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.