Can Deu Granollers

Vallès Oriental
Plaça d'en Perpinyà 18 - Carrer de l'Enginyer, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60966
2.28932
440785
4606683
08096-65
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
Historicista
XIX
1894-95
Bo
La planta baixa ha estat molt alterada per la presència de marquesines i rètols que, actualment, han estat substituïts, mitjançant reformes prou encertades per a restituir la imatge original i la proporció dels portals de l'edifici, que per cert ha estat restaurat en la dècada de 1990 (CUSPINERA et alií, 2001).
Legal
PEPHA nou, Núm. R-064
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de gran volum amb tres façanes i una mitgera. El fet que la façana es desenvolupi al llarg de la totalitat d'un dels fronts d'una illa de cases, incloent les dues cantonades adjacents sembla haver condicionat la seva imatge, que suggereix la d'un edifici aïllat. La disposició de la façana en forma de mòduls compositivament idèntics, li dona un volum cúbic, mentre que es posa l'èmfasi en la cantonada, on s'acumulen tots els recursos per aconseguir la percepció de continuïtat del perímetre. Aquesta, continuïtat es reforça per la inclusió de tres franges horitzontals diferents: la balustrada de remat de l'edifici, les franges que formen el conjunt de les baranes dels balcons i el regruix de la paret d'idèntica amplada en els trams on no hi ha balcó. Aquests recursos potencien, a la manera d'un cèrcol visual, la imatge volumètrica de l'edifici (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-064

Aquesta casa rep el nom del seu propietari, Enric Deu Umbert, qui s'establí en aquest indret quan va venir de Sant Feliu de Codines i hi posà carnisseria (GARCIA-PEY, 1990). Maria Deu, descendent del fundador de la casa Deu de la plaça Perpinyà, es va casar amb el Sr. Ripoll i va tenir dos fills. Quant aquesta va quedar vídua, va donar a escollir a les joves entre les dues cases, agafant la del fill gran la de la plaça Perpinyà (informació oral Sr. Eustaqui Margall).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.