Can Cunillera / Ca l'Eveli Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada, 28.- Carrer del Portalet, 1, 08400-GRANOLLERS
Al centre del recinte emmurallat medieval.

Coordenades:

41.60778
2.2876
440640
4606475
08096-22
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVI
1550
Bo
Restaurada cap a la dècada de 1980
Legal
PEPHA nou, Núm. R-090
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de grans proporcions, que fa cantonada, amb la façana més representativa sobre la plaça de la Porxada. Consta de planta baixa, dues plantes pis i una tercera planta que forma una galeria oberta sobre la plaça. Paredat de pedra arrebossat amb balcons i finestres d'arc pla de diferents composicions i variacions d'estil. El ritme vertical de la composició de la façana (de tres eixos) s'expressa molt bé com a contrast amb la galeria contínua amb llindes de fusta que retorna la primera crugia de la façana lateral) i l'ampit horitzontal de la planta tercera. A la planta primera destaca un balcó central amb llinda en forma d'arquitrau sostingut per columnes estriades amb capitells jònics esculpits amb diversos motius. A la planta segona, tocant a la cantonada, s'obre un balcó amb llinda sostinguda per àngels en relleu, que aguanten un escut que té a sota la data 1550 i dues cares una masculina i l'altra femenina. Els buits estan protegides amb persianes de llibret mòbil i tarja bogida amb motius geomètrics. La coberta és de teula a tres vessants acabada amb un potent ràfec amb imbricació de doble filada de teula i totxo. A la façana del carrer Portalet hi ha diversitat d'eixos de composició i tipologia de buits, alguns emmarcats en pedra. Destaquen la finestra d'arc conopial de la primera planta, una d'arc pla transformada en balcó amb elements esculturats i la finestra d'arc pla amb guardapols, així com un treballat escut amb dues cares i un estel i la finestra de la segona planta amb doble llinda -plana i apuntada-. La imatge actual és el resultat d'una restauració recent (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-090

És una de les més belles edificacions que encara resten d'aquesta època. El nom de ca l'Eveli, ve del seu propietari, l'Eveli Torrent (GARCIA PEY, 1990)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.