Can Cosme Tiana

Maresme
Carrer de la Verge del Pilar, 6

Coordenades:

41.483
2.27023
439075
4592634
08282-9
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XVI-XVIII
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 9) 17/07/2002
IPA 9372-I
Fàcil
Residencial
Privada
001100100DF39D
Àlvar Sáez Puig

Obra popular. Edifici civil; es tracta d'una masia amb planta baixa, pis, i un cos central més elevat que els cossos laterals, cobert per una teulada amb dos vessants, que presenta tres finestres d'arc de mig punt.
Destaca el portal rodó adovellat, les obertures realitzades amb pedra, i els angles de l'edifici amb carreus.
Són remarcables les reformes posteriors, com és el cas de la balconada central, avui sostinguda per dues columnetes de ciment, que formen un petit porxo inferior.
Queda encara part de la decoració pintada que tenia la façana i un rellotge de sol.

Obra popular. Un rellotge de sol i un enrajolat de la Verge del Pilar es situen simètricament. Altres noms són Can Costa o Can Gaietà.

Lluís Bonet Garí, cronològicament, situa la masia al segle XVI, encara que possiblement sigui anterior. Per una altra banda, s'ha de tindre en compte que l'any 1979, l'arquitecte Josep Maria Massot, realitzà reformes a l'interior.

Bonet i Garí, Lluís (1983), Les masies del Maresme, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona. Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana Rodrigo, Xavier (1981). Les cases pairals de Tiana. Patronat Municipal de Cultura. Tiana.