Can Comas Torrelavit

Alt Penedès
Partida de Can Comas, plana de Can Batllori
Uns 700 m a ponent del nucli de Terrassola, al camí de Torrelavit a Sant Pere de Riudebitlles
226 m

Coordenades:

41.44916
1.71606
392754
4589416
08287-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A035000230000XF
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular format per planta baixa, pis i golfes, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal i torratxa quadrada a la part central de la teulada. Aquesta darrera presenta quatre finestres d'arc de mig punt en galeria a cada façana i teulada de teula àrab a quatre aigües. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició irregular de les obertures, degut al fet que a la banda esquerra s'adossa un cos arquitectònic de planta rectangular orientat en sentit perpendicular a la façana, raó per la qual el portal d'entrada, d'arc de mig punt, resta desplaçat a l'esquerra de l'eix de simetria vertical de la façana, gairebé a tocar d'aquest annex arquitectònic adossat. També a la planta baixa, a la dreta de la porta, i situada entre dos contraforts, destaca una finestra d'arc carpanell amb una interessant reixa de ferro emmarcada en color verd. A nivell del primer pis hi ha tres finestres amb porta de fusta a doble batent i balcó amb barana de ferro, recta. Entre la finestra central i la de la dreta hi ha un rellotge de Sol (veure fitxa 63). El pis superior, corresponent a les golfes, presenta dues finestres quadrades, senzilles.
La façana lateral orientada al nord-est, tot i no ser la principal, presenta també diverses obertures disposades simètricament; en concret a la planta baixa trobem dos portals més d'accés a l'immoble; un d'ells situat a l'extrem esquerre, d'arc de mig punt amb portal de fusta a doble batent, i un altre situat a la part central, d'arc carpanell, igualment amb porta de fusta a doble batent. Entre aquests dos portals trobem una finestra allargassada horitzontalment, coronada per un arc carpanell de tres punts, amb enreixat de ferro, i al seu costat dret, una altra finestra rectangular d'angles rectes. A la dreta del portal d'arc carpanell hi ha una finestra quadrada. En total, entre portals d'accés i finestres, la planta baixa presenta cinc obertures, les mateixes que hi ha al pis superior, situades simètricament al mateix nivell, a sobre de les de la planta baixa. Es tracta de cinc finestres d'angles rectes amb balcó i barana de ferro, i porta de fusta a doble batent. Finalment, just a sota de la línia de cornisa, hi ha sis petites finestretes quadrades, que compleixen la funció de ventilació de les golfes.
La part davantera de l'immoble està tancada per un baluard, format, com ja s'ha indicat, per l'annex adossat a la part esquerra de la façana principal, així com per un altre cos adossat a la part dreta i tancat per un ample portal d'entrada al recinte coronat per un arc rebaixat. A l'exterior, i davant d'aquest espai tancat pel baluard hi ha una altra edificació de planta rectangular, una sola planta baixa i teulada de teula àrab a doble vessant, corresponent al celler original de les caves, restaurat, segons la data que hi figura a la façana, l'any 1930, pel que possiblement són anteriors, del segle XIX. A l'interior, aquest conserva l'encavallada de fusta de pi melis recolzat en pilars de maó i els cups de fermentació originals, recuperats i restaurats pels propietaris, on es fa la fermentació del most.

Segons Salvador Llorac, Can Comas és un edifici d'origen medieval, per bé que molt transformat als segles XIX i XX. El nom actual de la masia ve del cognom dels antics propietaris. En Pau Comas fou alcalde de Terrassola a finals del segle XVII i en Jaume Comas, fill de l'anterior, era tinent d'alcalde a principis del XVIII. En casar-se Eulàlia Comas amb Joan Batllori al segle XIX va canviar el cognom de la família. El seu fill, Antoni Batllori Comas va tenir unes importants propietats d'arbres fruiters aquí i al Baix Llobregat. Durant la Guerra Civil, la casa pairal de Can Comas es va utilitzar com a hospital militar. Després es dividiria la propietat entre les seves dues filles. En Ramon Parera Pardas i la seva mare van comprar la casa i els terrenys a les tres germanes Parés Batllori l'any 1997.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 61.
TORRES, Montserrat (2008): "Can Comas (1a part)" dins EL CEP n. 34, p. 13
TORRES, Montserrat (2008): "Can Comas (2a part)" dins EL CEP n. 35, p. 15