Cal Xai Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança 2, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60779
2.28782
440658
4606476
08096-173
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-114
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15302DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres que fa cantonada. Consta de dos cossos, el segon dels quals, situat al N, està reculat respecte del principal, doncs en aquest lloc es troba l'accés. La façana principal, plana, arrebossada, en dues terceres parts i la resta amb maçoneria. Es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, subratllant-se dues línies d'imposta. De la composició destaca la porta d'accés d'arc de punt rodó adovellat, al costat de la qual s'ha obert un accés més modern i la finestra de la primera planta amb carreus i ampit, tot de pedra. En general, l'edificació ofereix un aspecte de solidesa.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-114

En Jaume Vallhonesta tenia botiga de carnisseria al carrer de Santa Esperança número 2 on venia carn de xai, l'any 1900 (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.