Cal Tufa
Gironella

  Berguedà
  Situada a l'extrem nord del municipi.
  Emplaçament
  Al peu de l'antiga carretera de Gironella a Vic, a l'alçada de Can Llop.

  Coordenades:

  42.04392
  1.88682
  407872
  4655252
  Número de fitxa
  08092 - 45
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un gran casal a quatre vents de planta rectangular i organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos, amb una coberta de teules a quatre vessants, la façana principal és orientada vers el sud-oest. Sembla que la casa pot haver sofert modificacions al llarg del temps que li han donat l'aspecte actual. Un esvoranc en el revestiment en un dels murs laterals permet observar l'estructura constructiva dels murs, realitzats a base d'un paredat comú amb el reforç a les cantoneres de grans carreus de pedra ben tallats i escairats. La façana principal presenta tres portes d'accés i dues finestres laterals, l'emmarcament de les quals està realitzat a base d'unes faixes de pintura que les fa destacar en el conjunt del revestiment de la façana. Les obertures dels dos nivells superiors són simètriques, una balconada central amb dues obertures flanquejada per dues finestres. La llosa de la balconada és d'obra i decorades amb petites i senzilles mènsules i la barana és de ferro de disseny senzill, amb barrots verticals i passamà simples. Els emmarcaments de totes les obertures disposen del mateix tractament, és a dir, una faixa pintada que destaca del fons de la façana; a la façana principal la faixa també és present a les cantonades i en els canvis de forjat, tot a manera decorativa. Les altres façanes segueixen una estructura d'obertures similar substituint la balconada per balcons amb llosa d'obra i barana de ferro de disseny senzill. També disposen de la mateixa decoració a base de faixes pintades. Adossat a l'angle més oest, hi ha una estructura amb coberta també a quatres vents com la casa, és de dos nivells, i sembla que pot haver funcionat a manera de galeria. A l'entorn de la casa hi ha altres construccions, majoritàriament de factura moderna, corresponents a estructures destinades sobretot a l'activitat agrícola-ramadera, magatzems i coberts.

  L'aspecte exterior de la casa s'apropa a un estil que pot situar-se entorn a inicis del segle XX, tot i que, potser que la casa sigui i compti amb estructures de cronologies anteriors. De fet, en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), en l'apartat corresponent al poble de Gironella, trobem l'anotació "Cal Tufet", on hi consta registrat "José Agut". Sembla probable que es pugui tractar de la mateixa casa.