Cal Ros Tiana

Maresme
Plaça de la Vila

Coordenades:

41.48177
2.26871
438947
4592498
08282-32
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XIV
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 32) 17/07/2002
IPA 9343-I
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

Masia agropecuària. Es tracta d'una masia de tres cossos. La façana principal és asimètrica. En l'eix del carener hi ha un portal adovellat de pedra lleugerament desplaçat i una finestra conopial. L'altra línia de finestres és a tocar de l'edifici adossat a la cantonada esquerra on la del primer pis és conopial. En el costat dret hi tenia un edifici adossat que en ser eliminat ha quedat cec. La façana lateral s'ha transformat en una casa entre mitgeres tradicional amb porta i balcó gairebé centrats, finestres laterals disposades desordenadament, cornisa i acroteri amb balustre ceràmic. La façana principal és estucada amb un to terrós clar i la lateral pintada de blanc amb sòcol taronja.
La coberta és a dues vessants de teula àrab. L'estructura de l'immoble és de parets de càrrega.
Aquesta casa s'alça sobre la plaça de la Vila, on l'era restaurada s'ha convertit en una plaça amb una font.

Obra popular. Masia agropecuària. Actualment és el Centre de la Coral de la Joventut Tianenca. També ho trobem com a Can Senromà de Vila.

Bonet i Garí, Lluís (1983). Les masies del Maresme, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona. Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana. Rodrigo, Xavier (1981). Les cases pairals de Tiana. Patronat Municipal de Cultura. Tiana.