Cal Ros Begues

  Baix Llobregat
  C. del Puig Gran
  425

  Coordenades:

  41.33253
  1.93575
  410946
  4576218
  08020-296
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A01709000
  Josep Anton Pérez

  Masia de planta rectangular, amb teulada a dues vessants i carenera perpendicular a la façana principal. Es compon d'un cos central, amb planta baixa i pis, i dos annexes menors (sense interès arquitectònic) adossats a llevant de la construcció. La façana principal es presenta a l'actualitat arrebossada i pintada de color blanc. De composició simètrica, la façana principal té dues portes d'arc rebaixat, la central de dimensions majors que la lateral, a l'altre lateral hi ha una finestra. Sota de la finestra hi ha una banqueta que ocupa la meitat de la façana principal. A la planta del pis, hi ha tres finestres disposades equidistantment. El coronament queda configurat per una cornisa de maons imbricats.

  Segons Xavier Parellada (veure bibliografia), el cognom Ros ja és present a Begues al segle XVIII. Les teules estan datades de l'any 1831. El mas també apareix esmentat al salpàs del 1880.

  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit