Cal Roget
Gironella

  Berguedà
  Situada dalt d'un turó de roca, a l'extrem est del barri de Cal Blau, al final del carrer Joan Miró.

  Coordenades:

  42.03349
  1.87551
  406921
  4654106
  Número de fitxa
  08092 - 183
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000800500DG05D0001JZ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Petita masia formada per dos edificis principals, junt amb alguns annexos menors, tot construït directament sobre la roca. La casa consta de planta baixa i un pis, és de planta rectangular amb coberta de teules a dues vessants i carener paral·lel a l'eix longitudinal de l'edifici; la façana principal està orientada al sud. Sembla que en un moment indeterminat es procedí a l'ampliació d'una primera estructura, engrandint-la pel costat de llevant. El conjunt d'obertures de l'estructura més antiga són senzilles, la majoria sense elements arquitectònics visibles degut al revestiment que cobreix gran part de la superfície de les façanes; la porta d'accés de l'estructura primigènia és a nivell de planta baixa, disposa d'una llinda plana formada per una biga de fusta. A l'extrem est, en el cos ampliat, tot i que també mostra les cantoneres de carreus de pedra, aquests són diferents als dels angles de ponent, en el punt d'unió d'ambdós volums podem veure un pilar de maó massís, material que també forma part dels emmarcaments de les obertures d'aquest costat, amb llindes d'arc rebaixat i brancals, tot de maó massís. Els murs, dels quals és visible el material constructiu, són de paredat comú. A la façana principal de l'ampliació hi ha dues portes d'accés; una a nivell de planta baixa i l'altra dóna accés a la planta primera, a aquesta s'hi accedeix a partir d'una escala exterior realitzada amb volta catalana i graons d'obra. A les façanes nord i est hi ha annexes adossats, aquests són de planta baixa i coberta a un vessant. A pocs metres a llevant hi ha l'altre edifici, és de dos nivells, tot i que la seva ubicació en una zona en desnivell determina que per l'extrem oest la façana sigui de menys alçada i amb obertures d'accés que donen directament a la planta superior. Els murs són de paredat comú, amb cantoneres de carreus més o menys ben tallats i polits, i coberta a dues vessants; la planta és rectangular amb un reclau a l'extrem de ponent. L'edifici compta amb obertures d'accés en tres de les seves façanes, a la façana nord hi ha tres accessos, es tracta d'obertures formades per brancals de carreus o pedres no diferenciades del parament del mur i llinda plana de biga de fusta, les finestres són senzills registres sense elements diferenciadors; a la façana est només hi ha finestres, a nivell de planta baixa són de tipus espitllera i a la planta primera són de carreus als muntants i llinda de biga de fusta; a la façana sud, trobem el mateix tipus d'obertures en la porta d'accés i finestra. Aquest edifici també compta amb una ampliació per l'extrem oest, en aquest hi ha dues portes d'accés, quedant situades a la façana de ponent, són de brancals de maó massís i llinda de fusta, una escala de pocs graons permet accedir al nivell de cadascuna de les obertures.

  En el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), en l'apartat corresponent al poble de Gironella, trobem l'anotació "Cal Roget".
  En conjunt gran part dels elements visibles semblen correspondre a una estructura del segle XIX amb modificacions i ampliacions del segle XX, tot i això alguns elements podrien correspondre al segle XVIII.