Cal Puigbó Puig-reig

Berguedà
Carrer Llobregat 4, 08692-Puig-reig

Coordenades:

41.97401
1.87977
407187
4647497
08175-188
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1900
Bo
Legal
BCIL 37
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:7277420DG0477N0001GF
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

És un edifici entremitgeres, de planta rectangular, amb planta baixa, i dos plantes pis. Els murs exteriors són amb acabat arrebossat i les obertures es disposen de manera simètrica, enmarcades amb peces de maó vist. Els tancaments són alineats a tota la façana principal, excepte una tribuna central situada a la planta pis. Coberta a dues vessants amb teula àrab, el caraner es paral·lel a la façana principal el carrer llobregat.

Des de finals del s. XIX que es comencen a configurar els carrers Major i Llobregat a partir del punt central que es la Plaça de la Creu, a partir de la parcel·laria en patis que van fer dues masies del terme, la de la Serra de Cap de Costa, al sector del Carrer Llobregat, i la de la Sala, al sector del carrer Major.
La família de Cal Puigbó va encarregar una gran casa, que s'inaugurà el 1900, que destinà a habitatges familiar i a activitat comercial; a la planta baixa hi instal·là una espardenyeria, venda de vi, fabricació de cordes, i més tard, un despatx de recaders que amb el temps es transformà en un negoci a gran escala de transport de viatgers, unint Puig-reig amb Casserres, Montmajor i Cardona, i combinant aquesta activitat amb la reparació d'automòbils i posteriorment el primer concessionari de la Renault de Puig-reig.

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa
SERRA, Rosa. Puig-reig 1906-2006 (2006). Fotografies, Àmbit de Recerques del Berguedà. Historia Gràfica.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b. 33
PICÓ, Josep (1995). Trossos d'història d'un poble, Puig.reig.