Cal Peretes Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
A la plaça de l'església, al costat de la rectoria
S'arriba fàcilment entrant per la tercera entrada de Sant Cugat des de la N-340

Coordenades:

41.36444
1.75262
395672
4579965
08206-6
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Contemporani
Bo
Inexistent
IPA, 2810
Restringit
Social
Privada
Goya SCCL
Tríade scp

Casa entre mitgeres que ocupa una cantonada. Consta de soterrani, planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües i té terrat. Ha estat reformada recenment per donar-li el seu ús actual, però conserva a l'interior elements interessants com arcs diafragma i portals de pedra.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
Les reformes de la Casa van ser fetes per l'arquitecte Josep Bertran.
Els arcs interiors de la residència estan catalogats a les NSP de Sant Cugat.

Segons les hipòtesis històriques realitzades pels estudiosos locals, sembla que Cal Peretes va ser en el seu origen, en època medieval, un hostal.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986