Cal Pastoret Rellinars

  Vallès Occidental
  Carrer de Sant Felip Neri, núm. 14
  368

  Coordenades:

  41.63501
  1.91142
  409332
  4609825
  08179 - 30
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  9400804DG0190S0001HA
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Pastoret és una masia situada al Serrat de Dalt. Es compon d'un únic cos, de planta quadrangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Els paraments són de pedra, però han estat arrebossats amb morter de calç que, en algun tram, s'ha perdut i deixa entreveure el paredat. Al voltant de la porta principal hi ha un segon arrebossat, poc encertat, molt més modern, fet amb morter de ciment, que no deixa transpirar els murs. La façana nord està construïda aprofitant el desnivell del terreny per tant, mancada d'il·luminació, probablement emprada com a celler. És en un costat d'aquesta façana on hi ha l'accés al cup. Destaca un rajol de finals del s. XIX collat a la façana nord-est amb fons blanc i lletres negres on es pot llegir "PUEBLO DE RELLINÁS / PARTIDO DE TARRASA / PROVINCIA DE BARCELONA."

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.