Cal Frare Begues

  Baix Llobregat
  La Barceloneta
  A 100 metres al N de la Barceloneta
  383

  Coordenades:

  41.32525
  1.91083
  408850
  4575436
  08020-329
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Regular
  Tot i que l'estructura arquitectònica de l'immoble es conserva, la casa està en procés d'abandonament, fet que ha provocat que comencin a aparèixer els primers símptomes de degradació, com escletxes, danys a la teulada, etc.
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 8868305DF0786N
  Oriol Vilanova

  Edifici de planta quadrada amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. La masia té adossada una cort de porcs a la cantonada SE i un petit cos amb teulada d'un sol vessant i portal d'arc escarser a la part posterior de l'immoble, això és al NW, corresponent a algun ús agrícola indeterminat.
  La façana principal de la masia presenta una disposició simètrica de les obertures, excepte a la planta baixa, on la porta, actualment tapiada, està lleugerament desplaçada a la dreta de la façana. A ni vell del primer pis, hi ha dues finestres, quadrades i igualment tapiades, i entre les dues hi ha un rellotge de sol (veure fitxa 406). A 1,5 metres a l'est de l'edifici hi ha un pou circular amb safareig, construït en pedra lligada amb morter. L'estructura antiga ha estat modificada modernament actualment en desús.

  L'equip elaborador d'aquest Mapa del patrimoni cultural no ha tingut accés a l'interior de l'immoble, ja que els accessos estan actualment tapiats (veure descripció).

  AAVV (1999): "Inventari de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Begues", dins de L'EIXARMADA, núm. 5, juny de 1999. Centre d'estudis beguetans.
  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit