Cal Ferrer Sala
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 8
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, davant de l'ajuntament
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93882
  2.31871
  443523
  4643208
  Número de fitxa
  08083 - 157
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3634008DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat i constituït per diversos cossos adossats. El volum principal, orientat a la plaça i de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una barbacana de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb el parament principal orientat a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, tot i que les dels pisos superiors van ser reformades probablement a mitjans del segle XIX. De la planta baixa destaca un gran portal reconvertit en l’accés al garatge i un antic portal reconvertit en finestra. En origen, ambdues obertures comunicaven amb la ferreria que hi havia hagut a l’edifici. Els pisos superiors presenten dues finestres senzilles i un balcó per planta. Destaca el finestral del balcó del primer pis, amb la llinda gravada amb l’any 1857. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada regularment. Entre la primera i la segona planta, en el tram central del parament, hi ha una reconstrucció bastida amb maons que compta amb un arc de descàrrega damunt d’una de les finestres.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Ferrer de Dalt.

  Entre mitjans del segle XIX i el segle XX, en aquesta casa hi va haver una de les ferreries del poble, gestionada per tres generacions de la família Sala. Tot i que inicialment es ferraven els animals de peu rodó, amb el pas del temps, també es feien, venien i esmolaven les eines dels pagesos i picapedrers de la població i de bona part de la Plana de Vic, entre d’altres tasques. El darrer ferrer de la nissaga, en Joan Sala i Godayol, és l’autor de l’escultura El Fadrí de Muntanya, entre d’altres peces. Actualment, l’edifici té un ús residencial, tot i que conserva la fornal i algun estri i maquinària relacionada amb l’activitat de la ferreria.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 28.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 61.

  “Entrevista”. La Falguera nº 18, 2001, p. 29-30.

  Font: informació oral de la sra. Montse Sala [Consulta: 10-03-2022].

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.

  ROVIRÓ, Xavier; PONCE, Santi; MORATÓ, David; ORRA, Ramon (2007). Els picapedrers de Folgueroles. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 49.

  TORRENTS, Ricard (2019). “En Fidel, gos d’atura”. La Falguera nº 51, p. 30-31.