Cal Doctor
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 9
  Emplaçament
  A la banda de ponent del nucli antic, al costat de la Casa Museu Verdaguer
  544 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93842
  2.31686
  443369
  4643165
  Número de fitxa
  08083 - 146
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL-AEA nº 12508-I. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46577
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Folgueroles
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un espai de pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. De la planta baixa destaca el portal d’accés, amb marxapeu de pedra i les impostes motllurades. La finestra del seu costat està protegida amb una reixa de ferro tornejada i compta amb un gran ampit de pedra. Al pis s’obre una única finestra amb l’ampit de pedra motllurat. La finestra de les golfes és de menors dimensions que la resta. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. A l’interior, tant a la planta baixa com al pis, hi ha diverses obertures tapiades que comunicaven l’edifici amb la casa contigua situada al número 7.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Roca, can Pep de Torrents, can Quico del Masdencoll.

  Inicialment, l’edifici formava part de la casa contigua, situada al carrer Major, 7 i actual Casa Museu Verdaguer. Vers l’any 1838, les dues construccions foren segregades, tal i com es pot comprobar pel fet que les diverses obertures interiors que comunicaven els dos edificis foren tapiades. Els pares del poeta folguerolenc Jacint Verdaguer es van instal·lar en aquest edifici des del seu casament l’any 1841, i s’hi van estar fins l’any 1847-1848, quan es traslladaren a la casa familiar situada a la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer. Queda clar, doncs, que aquest edifici fou la llar de la primera infantesa del poeta durant els seus dos primers anys de vida. Durant la segona República, els baixos de la casa es van arranjar per convertir-los en un museu dedicat al poeta, tot i que l’esclat de la guerra Civil va impedir que s’inaugurés el 25 de juliol de 1936.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 101.

  Font: col·lecció de la Casa Museu Verdaguer.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 201.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.08 i PAP.07.

  TORRENTS, Ricard (1992). Ruta verdagueriana de Folgueroles. Folgueroles: Amics de Verdaguer, Casa-Museu Verdaguer, p. 20-21.

  TORRENTS, Ricard (1995). Verdaguer, un poeta per a un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 12-13.

  TORRENTS I BUXÓ, Carme (2019). “Verdaguer i Folgueroles: dos noms en un”. Haidé, núm. 8, p. 161-169.