Cal Benza Begues

  Baix Llobregat
  Pla de Jaques
  50 metres al sud-est de la masia de Jaques
  401

  Coordenades:

  41.32841
  1.93847
  411168
  4575758
  08020-301
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  Aquest edifici es troba en estat ruïnós.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A01200013
  Oriol Vilanova

  Masia de caràcter popular que conserva part de la seva estructura edificatòria, formada per una antiga masia, ara en ruïnes, envoltada per un mur de tanca que devia correspondre a l'era o corral. La masia era un edifici de planta rectangular amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant, tal i con es dedueix de l'extrem est, que es conserva dempeus. En aquest sector es poden observar els forats corresponents a l'embigat de l'edifici, així com una porta d'arc rebaixat amb el marc de maó i amb arrebossat en alguna part de la superfície.
  Pel que fa a l'antiga era o corral, estava compartimentat en diversos espais, per bé que ara està en ruïnes i molt envaït per la vegetació. Tot el conjunt té una extensió aproximada de 445 m2.