Cadastre
Vallcebre

  Berguedà
  Plaça de l'Ajuntament s/n, 08699 Vallcebre
  Emplaçament
  Arxiu Municipal de Vallcebre, ubicat a l'Ajuntament.
  1125

  Coordenades:

  42.20325
  1.81749
  402379
  4673020
  Número de fitxa
  08293 - 3
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Objecte
  Modern
  Segle
  XVIII
  Any
  1741
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Vallcebre
  Autoria de la fitxa
  Anna Junyent Traserra

  Cadastre del municipi de Vallcebre de l'any 1741. Les tapes del llibre són gruixudes i estan decorades amb unes aigües, verdes, marronoses i grisenques. Té 55 pàgines. Primerament, hi ha un llistat de tots les edificacions del municipi on es detalla el nom del propietari (no el de la casa), municipi al qual pertany, categoria de la casa, etc. Posteriorment hi ha el dibuix de cada propietat (dimensions i límits) i els usos a què es destina.

  La referència cadastral és l'identificador oficial i obligatori dels béns immobles. Actualment consisteix en un codi format per vint caràcters que assigna el Cadastre, de tal manera que tot bé immoble ha de tenir només una única referència cadastral. Així doncs, la referència cadastral permet la localització dels béns immobles en la cartografia cadastral, poder establir la suma de la contribució que s'imposa sobre la propietat, a més de proporcionar una major seguretat jurídica a les persones que realitzin contractes relatius a béns immobles. El primer cadastre que es va realitzar a Catalunya va ser impulsat per José Patiño i data del 1715.
  El cadastre de Vallcebre el va encarregar la gent del poble de Vallcebre per tal de que els impostos s'adequessin a la realitat del municipi, així se'ns diu a la primera plana del cadastre: el Bayle y Regidores del lugar de Vallcebre (...) de consentimiento y aprovación de sus vecinos (...) en tanto que de las diez partes de dicho termino no se cultiva la una y como esto sea motivo de ocasionar costas a los pocos vecinos de aquel, por obligarles a pagar su tassa (...), por tanto suplican a usted sea de su agrado mandar a los recaudadores que hay se encuenran a los lugares vecinos de dicho termino de Vallcebre (...).

  http://www.catastro.meh.es
  CAMARERO, Concepción i FACI, Pilar (2006). "La estructura documental del Catastro de Patiño según las Reglas Annexas al Real Decreto de 9 de diciembre de 1715". Catastro, abril 2006.