Cabana dels Camps de Mas Reixacs
Jorba

  Anoia
  Al sud est del nucli de Sant Genís i de Can Cansalada
  Emplaçament
  Al camp del Reixacs, al sud del camí de Can Canasalada a Can Reixacs.
  353.5

  Coordenades:

  41.58738
  1.56149
  380098
  4604964
  Número de fitxa
  08103 - 115
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Comença a patir símptomes de degradació, sobretot a la coberta i la paret posterior.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08102A009001950000LG
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  Cabana de planta rectangular 4 m de llarg per uns 3.70 m d'amplada coberta per una volta de canó lleugerament apuntada feta amb pedres confrontades lligades amb morter de calç. Per la banda nord, es veu l'arc de la volta, que està completament tapiada, ja que correspon al tancament de l'espai per aquest punt. A la cara sud trobem la porta d'entrada feta amb blocs treballats de pedra arenisca, tant pels brancals com per la llinda. De la llinda en destaca la inscripció on es llegeix 1494 emmarcada en una cartel·la rectangular rematada amb una espècie d'agafadors als extrems.

  Les cantonades de la construcció també estan definides per pedres carejades i tot el conjunt està lligat amb morter de calça. La coberta és de terra i lloses de pedra plana, que sobresurten lleugerament de la línia de paret a mode de ràfec.

  A l'interior es detecten diverses obertures, com petits armariets i també fornícules segurament per a posar-hi punts de llum.

  Tot i encara conservar-se dempeus, comença a patir símptomes de degradació, sobretot a la coberta, la paret nord i també la inscripció de la porta, que degut a les característiques de la pedra esta força erosionada.
   

  És difícil determinar la cronologia exacta de les construccions de pedra seca, ja que no se'n coneixen documents. La hipòtesi més raonable la situaria durant la gran expansió d'aquestes construccions a la primera meitat del segle XIX.

  En aquest cas, però tot i que la tipologia és típicament de pedra seca, la llinda amb data 1494 faria dubtar del seu moment constructiu. Així i tot sembla versemblant, que la llinda estigui reutilitzada d'algun altra construcció.

  PLANS MAESTRA, J (2009) Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 20). Barcelona-Rubí