Ca l'Estaper / Can Moquets / Can Marc / Can Jan Granollers

Vallès Oriental
Plaça de les Olles 16, - Plaça Cabrits 4, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60864
2.28739
440623
4606571
08096-154
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Manca la columna central de la finestra coronella
Inexistent
PEPHA nou, Núm. S-01
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15307DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres que fa cantonada entre la plaça de les Olles i la plaça del Cabrits. De planta quadrangular. Presenta planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana, de maçoneria fins a la primera planta i arrebossada, amb carreus a la cantonada fins dalt de tot. Es troba limitada per una barana massissa. De la seva composició destaquen, a la planta baixa, dues entrades, una a cada façana, amb sengles arcs carpanells, molt rebaixats, de pedra. A la primera planta existeix una finestra coronella geminada trilobulada d'estil gòtic.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-01 (només la finestra)

Se sap que a finals del segle XIX es coneixia per Ca l'Estaper, casa de Joan Estaper, segons sembla pel cognom dels seus habitants, i encara que també es coneix per Can Marc, s'utilitzava de poc a la propaganda comercial de la botiga el nom d'antiga Casa Estaper (GARCIA-PEY,1990). L'any 1900 li deien també can Jan, pel renom de Ramon Vilaseca i en plural "els Jans" l'orquestra en la qual tocava (GARCIA-PEY, 1990). Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001). Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint el més important centre comercial de bona part de Catalunya, amb la seva fira dels dijous. Els habitants de Granollers practicaven oficis i donaven els seus serveis a la pagesia de municipis d'un bon radi al voltant. Gairebé tots els habitants pertanyien a una confraria, sota la que s'agrupaven els diversos oficis (SESÉ, 1987a). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial. En aquest moment la vila de Granollers va ser capaç de construir la Porxada, empedrar els carrers, es van bastir nous edificis, va encunyar monedes i es va fer una nova casa de la Vila (1581-1582). Aquest augment de poder de l'Ajuntament deriva del control sobre el mercat i els impostos que pagava. Existien els càrrecs de Pessador, Mostassà o Palloler que el 1584 tindria un edifici propi: "el Pallol" o magatzem de gra. En principi la Porxada va ser pensada com aixopluc per a la llotja de gra, ja que l'Ajuntament tenia el monopoli del blat, i al seu voltant s'hi anaven posant els altres productes: hortalisses a la plaça de l'Oli, llegums a la del Blat, terrissa a la de les Olles, animals a la plaça del Cabrits, etc. (SESÉ, 1987a).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Grnaollers, Museu de Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.