Ca l'Espardenyer de Blanes Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé 62, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60651
2.28833
440699
4606334
08096-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-011
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15313DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta rectangular. Consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes amb coberta plana, limitada per una balustrada amb hídries als pilars. La façana és plana, estucada, composada simètricament segons dos eixos, coronada per un plafó de pedra artificial en altrelleu de llenguatge noucentista. En el centre hi ha una gerra de la que vessen diversitat de fruites. En els laterals del plafó hi ha elements esculturats de formes vegetals a manera de reixa de ventilació del sotacoberta. En les plantes pis hi ha un potent balcó de planta poligonal, protegit amb balustrada. Els buits són d'arc de punt rodó i estan tancats mitjançant persianes de llibret mòbil amb tarja fixa bogida. La verticalitat dels buits queda compensada per les impostes de forjat, la cornisa a nivell de la segona planta i el plafó de coronament (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-011

En Soler era un espardenyer d'ofici que va venir a exercir a Granollers i es posà en aquesta casa que es va nomenar "ca l'espardenyer de Blanes" (GARCIA-PEY, 1990). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.