Ca la Rossa
Folgueroles

  Osona
  Carrer de Bellmunt, 3
  Emplaçament
  A l'extrem de ponent del nucli urbà, entre el carrer del Molí i el passatge de la Font de la Ricardera
  534 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94048
  2.31354
  443096
  4643396
  Número de fitxa
  08083 - 99
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Tant el revestiment com els ampits de les finestres i les clavellineres estan força degradats.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL nº 12528-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46574
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3236602DG4433N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un cobert adossat i un espai de pati posterior orientat a llevant. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec bastit amb lloses de pedra. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d’accés, amb un notable marxapeu de pedra i la llinda gravada amb l’any 1789 i un baix relleu rectangular decorat amb una creu llatina damunt del Calvari. Al seu costat hi ha una finestra amb la que comparteix el brancal central. Està protegida amb una reixa de ferro i presenta un ampit de pedra de grans dimensions. Al pis hi ha dues finestres que comparteixen el brancal central, tenen els ampits motllurats i s’observen les restes de dues clavellineres laterals per col·locar-hi torratxes. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. El parament principal està parcialment arrebossat.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 191.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.