Biblioteca Popular Francesc Tarafa / Hospital de Sant Domènec Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 47, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Nord de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:

41.61024
2.28795
440671
4606748
08096-224
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
L'actual edifici, com el subsòl, ha estat força alterat al llarg de la seva història (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons una notícia de J.Estrada (1993: 81) a les parets de l'antiga Biblioteca Francesc Tarafa hi va observar l'existència de fragments de teula romana. Possiblement es tracta de fragments reutilitzats, provinents d'una zona propera o del mateix subsòl. Hom pot relacionar les restes de fragments de teula amb la construcció de l'antic Hospital de Sant Domènec durant l'època medieval. La construcció d'aquest edifici hauria comportat l'alteració del subsòl d'on podrien provenir les restes (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Se separa del contigu jaciment de RÀDIO GRANOLLERS, al trobar-se d'aquesta manera a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1948 (VILA, 2001).

ARRIZABALAGA,A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.