Barraca 1 del torrent de la Font del Càntir Rellinars

  Vallès Occidental
  Vessant hidrogràfic dret del Torrent de la Font del Càntir
  380

  Coordenades:

  41.65135
  1.92099
  410152
  4611629
  08179 - 304
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Popular
  XVIII-XX
  Regular
  Els diferents reforços de la corona hi el rebliment amb pedra dels diferents cocons mostra que aquesta barraca ha sofert moviments estructurals que s'han anat solucionant amb el pas del temps. L'abandó de la seva funció principal i la manca de manteniment fa que es vagin desprenent les pedres de la seva estructura originària.
  Legal
  Decret 27/2011 del Consell Comarcal del vallès Occidental
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08178A002000080000OP
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Barraca de pedra seca situada al vessant hidrogràfic dret del torrent de la Font del Càntir. L'accés es fa pujant pel Camí que mena al Ginebral resseguint el torrent de l'Esbarzer. En arribar a una bifurcació cal deixar a mà esquerra el Ginebral i trencar a la dreta en direcció al mas de Casajoana. En un revolt molt tancat, abans d'agafar el corriol de la Font del Càntir, travessar el torrent en direcció oest i enfilar-se per marge una quinzena de metres.
  Es tracta d'una construcció aèria aïllada, construïda en un extrem de feixa, aprofitant el pendent natural del terreny. És de planta irregular; el seu interior mesura 2,10 m per 1,80 m aproximadament. Està feta de pedra irregular on les més grosses s'han emprat per construir el basament, els muntants i la llinda. La porta d'accés està orientada a l'oest, mesura 1,30 m d'alçada per 0,45 d'amplada, amb doble llinda, plana. Els murs tenen un gruix de 0,50 metres però la forma atalussada de la corona exterior fa que el mur pel seu costat oriental sobrepassi en alguns indrets el metre de fondària. La coberta és de volta per aproximació de filades amb una alçada màxima de dos metres, mentre que l'alçada (mesura presa al davant de la porta) del voladís fa 1,70 m. Ha perdut el recobriment de terra amb substrat herbaci.
  A l'interior, a mà esquerra, conserva dos tinell o cocons superposats. El primer d'ells situat arran de terra mesura : (0,40 m d'amplada per 0,50 m d'alçada per 0,75 m de fons; el superior està reomplert amb pedra, mesura 0,50 m d'amplada per 0,35 m d'alçada. Té una espitllera orientada a l'est.

  Aquesta barraca no consta a l'inventari de l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra de construccions de pedra seca.
  Si que constava en la Guia interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac de Ramon Suades (2016).

  La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com llindes o escaires. A Rellinars aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en les parets de marge per aterrassar el terreny i també en tines.
  Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis, ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.
  La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu. Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els "sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985) gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de residència.

  PLANS MAESTRA, Jaume (2009). Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig i Publicacions d l'Abadia de Montserrat.
  RECULL HISTÒRIC DE MURA (2017). Pedra seca, pedra viva. Patrimoni vitícola i desenvolupament econòmic. Ponències i comunicacions de la IX Trobada d'Estudis per a la preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans.
  RIPOLL, Ramon, coord. (2010). La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració. Col·lecció Arquitectura tradicional, vol. 3. Edicions Brau. Figueres.
  SOLER i BONET, Josep M. i PERARNAU i LLORENS, Jaume (1985). "Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés (Pla de Bages)"; dins Dovella, núm. 17. Manresa, pàgs. 37-43.
  SOLER i BONET, Josep M.(1987). "Barraques i tines, construccions per a la vinya"; dins Dovella, núm. 24. Manresa.
  SOLER i BONET, Josep M.(1988). "La tècnica de la pedra seca. La construcció popular"; dins Dovella, núm. 29. Manresa, pàgs. 47-52.
  SOLER i BONET, Josep Maria (2000). "La construcció en pedra seca, arquitectura, patrimoni i tradició"; dins Dovella, núm. 70. Manresa, pàgs. 9-11.
  SUADES, Ramon (2016). Guia interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.