Antics abeuradors Torrelles de Foix

Alt Penedès
Plaça de les Moreres / Carrer d'Abaix
Nucli antic
366

Coordenades:

41.38781
1.56869
380331
4582797
08288-16
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XVIII
Bo
Es veu arranjada recentment amb rejuntats de morter
Legal
Fitxa n. 4 del Catàleg de béns d'Interès Local del POUM
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ainhoa Pancorbo Picó

Abeurador format per tres basses diferenciades: l'una, a tramuntana, al descobert que és la que rep l'aigua d'un sortidor procedent de la finca adjacent, l'antic casal dels Peguera (fitxa 161), per on passa el rec (fitxa 146) i les altres dues, a migdia, omplertes des de la primera i cobertes amb estructura de teula a un sol vessant sobre estructura de fusta amb quatre pilars recolzats en el muret que tanca l'abeurador. L'estructura, porxada, es troba adossada al mur que tanca per llevant l'antic casal dels Peguera.
D'acord amb les fonts orals una bassa era per a abeurar els animals, l'altra per a rentar-hi la roba i la tercera era reservada a l'ús de persones amb malalties.

És un dels elements més emblemàtics del nucli antic

Se sap que l'any 1754 eren uns abeuradors ja que, com a tals, apareixen esmentats quan els Peguera concedeixen permís a Ramon Morgades per construir el molí que avui s'anomena d'en Sendra (fitxa 33). En aquest document els Peguera es comprometen a deixar a desciar una ploma d'aigua diàriament cap als abeuradors amb la finalitat que els veïns poguessin beneficiar-se'n (Parellada, 2014).
Antigament també van fer la funció de safarejos públics.