Viver de l'Espina Collsuspina

  Moianès
  L'Espina
  A ponent del mas

  Coordenades:

  41.8176
  2.17793
  431724
  4629851
  08070-86
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  08069A00800033
  María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

  Al costat del pou de l'Espina hi ha un viver que recull l'aigua que s'utiitza pel rec dels horts. És de forma rectangular, excavat en part a la roca i tancat per la banda nord per una incipient bauma i pel mur dels coberts de la masia, mentre que els murs de ponent i migdia són de pedra informe unida amb morter. Al costat del viver hi ha dos abeuradors rectangulars excavats en pedres exemptes.

  El viver es troba encerclat per una tanca de malla que evita caigudes.