Viver de l'Espina Collsuspina

Moianès
L'Espina
A ponent del mas

Coordenades:

41.8176
2.17793
431724
4629851
08070-86
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08069A00800033
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

Al costat del pou de l'Espina hi ha un viver que recull l'aigua que s'utiitza pel rec dels horts. És de forma rectangular, excavat en part a la roca i tancat per la banda nord per una incipient bauma i pel mur dels coberts de la masia, mentre que els murs de ponent i migdia són de pedra informe unida amb morter. Al costat del viver hi ha dos abeuradors rectangulars excavats en pedres exemptes.

El viver es troba encerclat per una tanca de malla que evita caigudes.