Vinya del Ticó/ Can Torres Olèrdola

Alt Penedès
A 125 m al SE del barri de Can Torres (Sant Pere de Molanta)
Camí que travessa el barri de Can Torres en direcció riera de Sant Marçal, camí de terra al SE.

Coordenades:

41.33528
1.74275
394800
4576740
08145 - 73
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Regular
Les sitges seccionades del marge estan en procés d'erosió i el material que contenen es va disgregant progressivament.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 025A00007
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Al marge d'un camí que mena a una barraca de vinya moderna, entre un àrea de conreus de vinyes, apareix gran quantitat de material arqueològic en superfície. S'observen perfectament les sitges seccionades amb restes d'àmfora ibèrica i itàlica, com a materials més destacats. Pels voltants es troben materials dispersos de ceràmica ibèrica a torn.

El maig de 1987 el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va realitzar una excavació d'urgència, la qual va ser dirigida per Josep Mestres Mercadé. En eixamplar-se el camí en l'àrea de conreus aparegué una estructura seccionada en unes 3/4 parts. Es tractava d'una sitja que tenia forma ovoide amb un fons lleugerament còncau. El diàmetre màxim aproximat era d'uns 1,5 m i feia 0,9 m d'alçada. S'identificaren els següents nivells de reompliment: 1.- Terra marronosa clara amb calç. 2.- Estrat inclinat vers l'est amb abocament ceràmic. 3.- Nivell pla amb abocament ceràmic. 4.- Nivell més potent, mateix sediment. Restes de pedres i ceràmica. 5.- Nivell de base, amb terra argilosa alterada per foc. Pel que fa als materials, es va documentar: àmfora ibèrica (element més abundant), àmfora itàlica i un fragment de grisa monocroma (emporitana), aquest darrer a la base de la sitja. El Museu de Vilafranca conserva alguns elements materials recuperats en aquesta àrea.