Vinya del Rec Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Al nord del terme municipal, en el límit de Cabanyes.
Per la Ctra. BV-2127, en el marge dret, just al km.2

Coordenades:

41.36475
1.69429
390794
4580071
08305-195
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Neolític
Regular
troballes superficials en terrenys agrícoles.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 40 i 7526
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 031A00025
Jordi Montlló Bolart

S'han documentat restes lítiques superficials. La indústria, sobre sílex , pertany a dos moments cronològics ben diferencitats:
-Paleolític mitjà, amb un còdol treballat unifacialment (chopper), un còdol treballat bifacialment (choppin-tool), dues rascadores i cinc ascles levallois. Tenint en compte la presència d'aquests darrers elements es poden atribuir el conjunt a un Mosterià tipus Levallois.
-Neolític, representat per la presència d'un nucli prismàtic, i sense cap altra resta significativa.
Pels autors de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, es tracta d'un taller lític en superfície.

Prospeccions realitzades per en Josep Gràcia i Giralt, membre de la Secció d'Arqueologia del Museu de Vilafranca l'any 1981.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.