Vilapudúa de Baix Avinyó

  Bages
  Sta. Eugènia de Relat
  1200 m al nord-est de Les Iglesies

  Coordenades:

  41.8916
  1.98948
  416169
  4638234
  08012-406
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  XVII
  1642
  Bo
  Legal
  BCIL, DOGC (08-11-1989)
  si, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 021A00008
  Marc Cucurella Pinilla

  Masia de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 1470 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a les façanes laterals. La casa es troba construïda directament sobre la roca que emergeix en parts de l'era i el camí. L'acabat exterior és arremolinat, la porta és adovellada i les obertures emmarcades amb pedra carejada. Ha sofert intervencions en diferents èpoques, a la llinda de la porta de la galeria trobem la data "1642" i en una de les ales de la casa en trobem una altra "1784". A començaments del segle XX es construí l'ermita i els estabuladors que tenen nou arcades fetes amb maó i envolten l'era. També hi ha una cisterna per a la recollida d'aigües pluvials. Hi ha tines i una premsa de vi. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc.

  La masia és documentada ja al segle XVI, car és esmentada al Fogatge de 1553, sota domini del monestir de Ripoll, que al segle XVIII passarà a la Seu episcopal de Vic.

  - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona
  - IGLESIAS; Josep (1979). El Fogatge de 1553. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
  - TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.