Vessant de Can Marquès
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Vessant dret de la Riera Salvet
  153

  Coordenades:

  41.5169
  2.35405
  446101
  4596342
  Número de fitxa
  08214 - 236
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Aquest indret, constitueix un clar exemple de la interacció de l'home en el paisatge en llarg del temps, un espai agrícola mediterrani que després de segles de modificacions i adaptacions de la morfologia del terreny per explotar els recursos, ha deixat la seva empremta que avui coneixem: per una banda, la zona de Can Villà, amb el mas, annexes i feixes de cultiu amb vinya i horta, i un garroferar al vessant del torrent d'en Colomer. Per l'altra banda, Can Marquès, delimitada a migdia pel torrent que porta el nom de la casa (conegut també com a torrent de les Colomeres) i al nord-oest, pel torrent que neix al cap de munt del Turó de Can Bernardó. Actualment, les feixes d'aquesta propietat no estan cultivades. L'estrat més alt o superior d'aquest sector, està dominat per un bosc de pineda secundària, amb un nivell arbori inferior d'alzina (Quercus ilex).
  Els torrents d'aquest vessant són d'un gran interès paisatgístic, ecològic i geològic. La fauna i la flora ha sorgit fortuïtament degut a unes condicions orogràfiques determinades per l'activitat humana, com la pedrera de les Colomeres o del Torrent de Can Marquès, actual zona de refugi d'una espècie de quiròpters (eptesicus serotinus) i segurament d'aus rapinyaries nocturnes com podria ser el gamarús. A més a més, hi ha una gran riquesa d'arbres caducifolis, com el roure. La seva presència en aquest estatge inicial és deguda a la humitat atmosfèrica, per la seva proximitat al mar.

  Caldria eliminar dels torrents les plantes invasores com iuques, mimoses, acàcies, etc., però també la canya i la bardissa que fan dels torrents, especialment de la riera d'en Salvet, un lloc totalment impenetrable, a més del risc que pot comportar en cas de crescudes en temps de pluges o eventuals incendis. Cal no oblidar que antigament l'accés a molts masos es feia per l'interior de rieres i torrents, i amb la creació de camins i carreteres que faciliten el trànsit, aquests indrets han quedat en oblit.

  AJUNTAMENT DE VILASSAR (1999). Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.