Variant de Sant Llorenç d'Hortons 1 Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
A l'alçada del PK 5+326 de la BV-2249
camp a ponent de la carretera
197

Coordenades:

41.45715
1.82885
402187
4590169
08222-8
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
VI-I aC
Regular
Troballes superficials pendents de confirmació
Legal
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
Sí, CC.AA 15994
Fàcil
Productiu
Privada
08220A014000040000PJ
Jordi Montlló Bolart

Troballa en superfície de material arqueològic format per quatre fragments de ceràmica d'època ibèrica, del tipus comú oxidat i un fragment de ceràmica a mà, de cronologia incerta.
Aquestes troballes són de caràcter superficial però indiquen la possibilitat que existeixi algun tipus de poblament en un indret proper.

Futurs treballs arqueològics haurien de determinar l'abast real tant cronològic com tipològic de les troballes realitzades en superfície i així, poder-ne avaluar la seva importància científica i patrimonial.

L'any 2006 es va realitzar una prospecció arqueològica en aquesta zona, en motiu de la redacció de l'Estudi d'impacte ambiental de la variant de Sant Llorenç d'Hortons BV-2249, entre els PK 5+800 i 7+100. La direcció dels treballs arqueològics van anar a càrrec de Francesc Busquets Costa, de l'empresa Àtics, sl, i es va executar entre el 22 i el 24 de setembre de 2006. El promotor fou l'empresa ENTORN, Enginyeria i Serveis, sl.

Estudi d'Impacte ambiental del Projecte variant de Sant Llorenç d'Hortons, Ctra. BV-2249, PK 5+800 al 7+100. Arxiu Servei Arqueologia. Barcelona, 2006. Inèdit.