Torrent del Pont Gran/Riera de Sant Marçal
Sant Cugat Sesgarrigues

  Alt Penedès
  Recorren el municipi de nord a sud

  Coordenades:

  41.35765
  1.75683
  396014
  4579206
  Número de fitxa
  08206-72
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Regular
  En alguns trams s'observen molts residus urbans, abocaments de llots i runes. Les aigües no són netes i desprenen males olors. Cal aplicar amb rigor la legislació vigent pel que fa a les aigües residuals procedents de la indústria i els abocaments a les lleres fluvials.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua
  Autor de la fitxa
  Tríade scp

  Volem remarcar d'entrada que si bé aquesta fitxa està centrada en la descripció del torrent del Pont Gran i la riera de Sant Marçal, per ser els cursos fluvials més significatius que travessen el municipi, aquesta fitxa es podria fer extensible a tota la xarxa hidrogràfica que el drena. En els marges dels cursos fluvials citats es troben una sèrie de comunitats vegetals i espècies que només es donen a les seves lleres. Aquest fet converteix el torrent del Pont Gran i la riera de Sant Marçal en una zona de gran importància ecològica i paisatgística. Algunes d'aquestes comunitats vegetals són els refugis naturals d'algunes espècies de la fauna local. Per aquestes raons, és òbvia la importància d'aquests cursos fluvials com a zona natural que caldria protegir i conservar.

  Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998. Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Pere Molanta 419-7-8 (279-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: maig 1999