Torre de can Pasqual / Torre de can Pascol / Castell de can Pascol
Castellví de la Marca

  Alt Penedès
  Damunt d'un serrat, al cim d'una penya, a la riba esquerra de la riera de Marmellar, al NW del terme
  Emplaçament
  Dalt d'un penya-segats, que s'alça sobre la vall del Marmellar, enmig d'un bosc espès, a l'extrem no

  Coordenades:

  41.34853
  1.57377
  380684
  4578430
  Número de fitxa
  08065-3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Romànic
  Estat de conservació
  Dolent
  En procés d'enrunament. Caldria un projecte immediat de restauració i adequació de l'entorn.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BIC
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  R-I-51-5454
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 018A00010
  Autor de la fitxa
  Tríade scp

  Torre de defensa de planta circular, adossada a una construcció en ruïnes (restes del castell o casa forta). La torre té a l'interior una longitud de 250 cm i una amplada de 130 cm. El gruix del mur a la part baixa és de 140 cm. L'alçada actual de l'edifici és d'uns 8-9 metres. La torre presenta un estat ruïnós, amb una esquerda important en tota la seva alçada. Les restes dels forats de pal de biga indiquen que la torre tindria dos pisos. També hi trobem les restes de l'encanyissat del sostre; una possible xemeneia; un dipòsit de recollida d'aigua, a la planta baixa, cobert per sostre de bigues i arrebossat de calç. En les construccions annexes hi trobem parets de tàpia senceres i restes d'arcades de mig punt, amb carreus. Bona part del conjunt resta soterrat i per tant, apte per a fer-hi intervencions arqueològiques.

  Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000, les Cases Noves de la Riera 419-3-8 (275-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. 1a. Edició: setembre 1995

  AA.VV.(1992) Catalunya romànica. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. Vol.XIX. El Penedès. L'Anoia. CATALÀ ROCA, P: Els castells catalans. Barcelona 1971. Rafael Dalmau vol. III. Rafanell i Vilalta, J: Notes històriques de Castellví de la Marca. Vilafranca del Penedès, 1959 ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986.