Tines de Torrentbó Avià

Berguedà
Torrentbó
Al costat de la casa

Coordenades:

42.066447637897
1.8399709667698
404028
4657805
08011 - 204
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XIII-XV
Regular
No estan en ús i la conservació és regular.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00182
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per dues tines excavades a la roca que es troben una al costat de l’altre i al costat de la paret nord de la casa. Una de les tines conserva el mur semicircular de pedra que les tancava, i es conserva part del mur divisori entre les dues tines i fragments de les frontisses d’una porta. Aproximadament fan uns 2m de diàmetre cada una. La de la banda de ponent conserva la boixa que dona a la segona tina. El cup està excavat a la roca, mentre que la part superior es tancava amb un mur de grossos carreus a la base i paredat a la part superior. No conserva vestigis de coberta.

Aquesta tina pertany al mas Torrentbó, que es troba en un pla que és al costat de l'Estany Gran de Graugés. La casa és d'origen medieval, possiblement una domus que es construiria inicialment en la mateixa època que la Casavella de Graugés, cap a finals del segle XIII, i que segurament reaprofitaria una estructura anterior.