Tina de l'Estrada Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 550 metres per pista forestal de la carretera BV-4342, punt quilomètric 0'400.

Coordenades:

42.06388
2.07819
423734
4657280
08109-243
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Regular
La tina es troba parcialment coberta de runa i vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A008000400000BR
Jordi Compte i Marta Homs

La tina de glans de l'Estrada està situada sobre una formació rocosa uns metres al nord-oest de l'Estrada, en un nivell lleugerament més elevat que la masia.
Es tracta d'una tina de glans circular picada a la roca en una petita formació rocosa, aprofitant un punt on la roca forma una cavitat. La tina té un diàmetre aproximat de 200 centímetres i tot i que es troba totalment coberta de vegetació, s'entreveu un recobriment amb cairons corbats de 30 per 30 centímetres. Envoltant la tina hi ha un mur de maçoneria de pedra gran que es troba parcialment enrunat, conservant el brancal de pedra treballada d'una obertura orientada a l'oest. Pel costat sud el mur de maçoneria de pedra segueix per sota la tina, tancant la cavitat que forma la roca. A la part inferior d'aquest mur hi ha una petita obertura emmarcada amb pedra treballada a l'interior de la qual hi ha un petit forat circular per buidar la tina. A la llinda d'aquesta obertura hi ha una data molt erosionada.
Uns metres a l'est de la tina hi ha un mur de maçoneria de pedra bastit sobre un cingle rocós que delimita una esplanada elevada just a sobre.

Antigament, les masies que tenien rouredes, utilitzaven les glans per a engreixar els porcs (a les zones on no hi havia rouredes s'utilitzava sobretot el blat de moro). Al Lluçanès, en general, hi havia grans rouredes que permetien collir glans a tothom qui ho volia, amb la condició d'haver de donar la meitat a l'amo de la roureda. Per a conservar les glans, moltes masies tenien el "jup" (xup o aljup), que era un pou on hi feien anar aigua i allí tiraven les glans, mantenint-se tendres i fresques tot l'any (VILARRASA:1975).

VILARRASA, Salvador (1975). La vida a pagès. Impremta Maideu.