Tina de ca n' Iglésias Vell Montclar

Berguedà
Ca n' Iglésias Vell, zona El Vilar
08130-181
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Dolent
Està quasi en ruïnes tot i que es conserva el cup.
Inexistent
Obert
Sense ús
Privada
08129A005000090000AK
María del Agua Cortés Elía

Tina de planta circular situada a un lloc elevat a prop de l'antiga casa de ca n' Iglésias Vell. Els murs són de blocs de pedra i la part interior del cup està arrebossada amb morter de calç, ja que possiblement estaria folrat amb cairons ceràmics. A la boca de la tina hi ha un galze a tot el cèrcol formant un graó que servia per a recolzar el brescat de fusta. La major part del cup està ple de terra i no podem saber l'alçada total. Es troba situada en un desnivell del terreny, de forma que la boixa s'obriria a la part inferior i es podria recollir el vi resultant per baix. Es troba malmesa i falta part dels murs. Suposem que podria estar coberta.

L'estructura general de la casa ens mostra una tina de la tipologia que es van construir a partir del segle XVII. La tina era un element imprescindible per l'elaboració del vi on es tirava el most que sortia un cop xafat el raïm amb les premses; aquí fermentava fins a convertir-se en vi. Generalment les tines es feien en llocs amb desnivell per tal de que a sota es pogués obrir un forat, la boixa, pel qual es retirava el vi que després es guardava en botes. La diferència d'alçada permetia abocar el most per dalt amb comoditat i recollir el vi per baix. A l'edat mitjana les tines es feien excavades a la roca (RIU, 1989), mentre que a partir del segle XVII es construïen de pedra i es folrava el seu interior amb cairons envernissats que impermeabilitzaven el recipient circular. Possiblement aquesta tina seria utilitzada pel mas Iglésias i reafirma el cultiu de vinya que trobem documentat des dels primers segles medievals fins al segle XVIII en aquesta zona.

RIU, M. (1989) L'arqueologia medieval a Catalunya. Col·lecció coneguem Catalunya. Els llibres de La Frontera.