Solar de la Plaça del Poble Cabrera de Mar

Maresme
Plaça del Poble, 4
106

Coordenades:

41.52834
2.39276
449340
4597589
08029-148
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
II-I aC
Dolent
Destruït per urbanització de l'indret
Legal
Inventari Patrimoni Arqueològic 16556
CCAA 16556
Fàcil
Residencial
Privada
9479009DF4997N
Marc Guàrdia i Llorens

L'any 2001, el Grup d'Arqueologia de Cabrera de Mar, i en el seu nom David Farell, va comunicar a l'ajuntament de Cabrera de Mar que en solar nº 4 s'hi localitzaren restes de ceràmica ibèrica i romana. Posteriorment, arrel del projecte d'edificació d'aquesta parcel·la, es dugué a terme una intervenció arqueològica basada en un seguiment de màquines i excavació.
La intervenció va permetre identificar estructures d'emmagatzematge (sitges) molt malmeses, ja que només conservaven la base, i una sèrie de retalls que no es pogueren identificar ja que no es van poder excavar en la seva totalitat, car es trobaven per sota els fonaments de la casa del costat (nº 3). Malgrat aquests impediments, s'establí que tant els fons de sitges com els altres retalls estaven amortitzats com abocador.
Les característiques de les troballes fan que es pugui establir en aquest indret l'existència d'una zona d'emmagatzemament vinculada a un establiment iberoromà de caire rural. La cronologia del mateix queda establerta, en relació als materials associats, entre els segles II i I aC.

Jaciment destruït degut a les obres de construcció posteriors.