Societat Cultural de Sant Jaume de Moja Olèrdola

Alt Penedès
Carrer Sant Ferran,1 xamfrà amb carrer del Local Nou i carrer de Penyafel

Coordenades:

41.324820352051
1.6894100003005
390319
4575645
08145-135
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Recentement restaurat i ampliat.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Olèrdola. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola
P. Barbado. Oficina de Patrimoni Cultural
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Es tracta d'un edifici amb planta en forma de prisma d'uns trenta-vuit metres de longitud per setze metres d'amplada i uns sis metres i mig d'alçada, cobert a quatre aigües, i orientat en el sentit longitudinal gairebé de llevant a ponent. L'accés principal original a l'edifici es fa pel carrer Sant Ferran, enfrontat a la Rambla Pau Casals, mirant gairebé a llevant. Actualment però ja que cal atravessar el cafè fins arribar a la sala, i per raons de facilitat d'accés i d'evacuació, l'accés a la sala s'està fent per la façana lateral des del solar contigu. L'edifici per tant està a quatre vents, i de les façanes de mamposteria, només està revestida la de l'accés principal, ja que la resta mantenen la seva textura original, amb la impronta de les intervencions fruit dels canvis d'usos que ha anat sofrint al llarg del temps.

El projecte objecte d'aquesta memòria consisteix en les obres de reforma i ampliació del local Sant Jaume de Moja. La seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Moja, havia estat confiscada per l'Estat durant la Guerra Civil. El setembre de 2007 l'Ajuntament d'Olèrdola en va obtenir la seva cessió per part de la Subdirección General de Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo, amb el compromís públic de l'Ajuntament de recuperar-ne el seu ús cívico-cultural. La construcció de l'equipament va ser sufragada pels seus socis fundadors i inicialment es va utilitzar com a saló de ball, per a representacions teatrals i concerts, així com cafè social. Amb el temps i fruit de l'època també es va convertir en sala de projecció de cine.

REFORMA I AMPLIACIÓ LOCAL SANT JAUME A MOJA. MEMÒRIA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, STEM arquitectes S.C.P., ESTEVE AYMERICH, INÉS DE RIVERA, TON SALVADÓ, arquitectes, ANGEL OBIOL, estructura; MANUEL COMAS, JAVIER MATEOS, instal·lacions; JUDITH DABAN, pressupost, BERNAT HERNÀNDEZ, MARIA CAMPOS, MARTA CARRASCO, MIQUEL RODRÍGUEZ col·laboradors, JUNY 2009