Sistema Prelitoral Central La Llacuna

Anoia
Sector sud del municipi

Coordenades:

41.43967
1.56746
380324
4588557
08104-157
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
PEIN
Obert
Social
Privada
Diversos propietaris
Juan Garcia Targa

Espai natural de 19.705 ha, 2075 ha es troben dins del municipi de La Llacuna. Zona de transició que fa d'enllaç entre el sistema mediterràni central i la depresió central oriental, realitat que justifica en bona mesura la varietat existent. Formen part la Serralada de la Llacuna, Ancosa, Puigfred, Fontfregona. Altrernància de zones obaques i altiplans de vegetació maritima (alzinar) amb carrascar (especie continental) i com alzinars barrejats amb roures, pinasa, pi roig, pi blanc, pi pinyer, buixedes i garrics. Pel que fa a la fauna, porc senglar, esquirol, guineus, fagines, ginetes, cabirols, aguiles, falcó, etc.

El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i des d'aleshores ha estat força ampliat. Té els seus orígens en la determinació legal que fa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.