Sínia del mas Tatgera Talamanca

Bages
Plans de la Tatgera, 08279 Talamanca
Km 30,5 carretera BV1221 Terrassa-Navarcles, just abans de creuar el pont, en uns camps a l'esquerra

Coordenades:

41.73933
1.92108
410282
4621397
08277-138
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Dolent
Molta vegetació a tots els costats i la coberta ensorrada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00005
Quim Serdà Manau

Trobem un cos de planta rectangular situat al peu de la riera de Talamanca. El parament està fet mitjançant carreus de pedra de diferent mida lligats amb morter. S'observen petites finestretes (30 cm x 15cm) a tots els costats. L'entrada està oberta a llevant mitjançant maons que formen un arc rebaixat en plec de llibre, i recau damunt dos brancals també de maons. La coberta és a dues aigües amb teula àrab, però gairebé ha caigut del tot. També a llevant, es conserva encara el dipòsit (150 cm x 180 cm) on s'acumulava l'aigua procedent de la riera i que servia per a regar els camps. No es conserva, d'altra banda, l'aparell mecànic per a remuntar l'aigua de la riera ni s'observa tampoc cap de les canalitzacions. És molt complicat accedir a l'interior pel gran volum de vegetació que ha crescut per tots costats, fet que dificulta també la bona conservació de l'estructura.

És al segle XIX que proliferen arreu les construccions de sínies, obres necessàries alhora d'elevar l'aigua de pous o rieres i poder regar els horts i conreus. Aquestes màquines consistien en una roda horitzontal accionada per un animal que donava voltes lligat a l'extrem d'un pal horitzontal solidari amb el seu eix, i que engranava amb una altra roda vertical que movia una cadena sense fi, proveïda de catúfols en tota la seva llargada, l'extrem de la qual era submergida a l'aigua de la riera, el pou, etc. Amb el progressiu abandonament del camp i amb l'arribada de nous aparells mecànics, les sínies aniran entrant en desús.