Santa Maria del Castell
Castellgalí

  Bages
  Poble. Turó del Castell.
  Emplaçament
  En un turó a llevant del poble, a uns 200m d'aquest, sobre cal Casajoana

  Coordenades:

  41.6784
  1.84044
  403485
  4614720
  Número de fitxa
  08061-2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Romànic
  Segle
  XI-XII
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en ruïnes
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN, R-I-51-5363 (Llei 25-6-1985, BOE 29-6-1985)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA nº I01468. IPA nº 16435.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 011A00003
  Autor de la fitxa
  Cortés Elía, Maria del Agua

  Les ruïnes de l'antiga capella es troben dins el mateix recinte del castell, sobre el turó. Actualment només es conserven els fonaments de l'absis i els del mur de migjorn que, probablement, es mostra en tota la seva longitud, entre 6 i 7 metres. Era un edifici de reduïdes dimensions, d'una sola nau amb un absis semicircular a llevant. Els panys del mur estan fets amb un aparell treballat a cops de martell i sense polir però disposat a trencajunt i formant filades uniformes dels que queden uns 60cm d'alçada màxima. No hi ha vestigis de portalada.

  També coneguda com Sant Miquel del Castell.

  Aquesta petita església es trobava dins el recinte del castell de Castellgalí. Apareix esmentada el 1292, en el testament de Berenguer Amatller redactat el 27-12-1292 (Fluvià, 1976). No queda clar si aquesta capella actuà com a parròquia en els seus orígens o si tan sols tenia la funció de capella del castell; per aquest motiu moltes vegades la troben anomenada Sant Miquel del Castell, amb la mateixa advocació que la parroquial. L'any 1970 afeccionats del poble van excavar el turó del castell on hi ha l'església i van descobrir les restes d'aquesta. No es conserva material arqueològic. A començaments de l'any 1348 morí, en el castell, Guillema, esposa de Berenguer de Castellgalí; ella hauria volgut rebre sepultura al convent de la Verge del Carme, de la ciutat de Manresa, però, per causa de les "mortalitates et pestilentias multas", fou enterrada a l'església del castell (Fluvià, 1976).

  Gavin J.M. (1979) Inventari d'Esglésies. Vol. 5 Bages. Arxiu Gavin. Barcelona. Fluvià, A. (1976). Els castells catalans. Barcelona, vol. V. Junyent, F. ; Mazcuñan, A. (1984). Santa Maria del Castell de Castellgalí. Catalunya Romànica. Barcelona. Vol. XI: El Bages. Villegas, F. (1982). El romànic al Bages: estudi dels edificis religiosos. Manresa. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Fitxa nº I01468, any 1988. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Fitxa nº 16435.