Sant Bernabé
Òdena

  Anoia
  Sant Bernabé
  Emplaçament
  Zona del Raval d'Aguilera

  Coordenades:

  41.61488
  1.66328
  388630
  4607881
  Número de fitxa
  08143 - 90
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Romànic
  Modern
  Medieval
  Segle
  XIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Problemàtica a les teulades i excés d'humitats als primers pisos.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A012000400000HL
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El conjunt de Sant Bernabé està configurat bàsicament per tres elements principals: la capella
  de Sant Bernabé, la masia de can Sant Bernabé i la masia de Can Ferran.
  Les dues masies són construïdes una al costat de l'altra amb altres annexos adjunts
  formant el volum principal. Can Sant Bernabé es troba a la banda de ponent i Can Ferran a
  la banda de llevant del conjunt. El volum està orientat a migjorn amb un pati d'accés al
  davant i des d'on s'accedeix a ambdós habitatges.
  Can Sant Bernabé és una masia de planta regular que consta de planta baixa, planta pis i golfes, amb coberta a dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal.
  La façana principal està composta, a la planta baixa, per un portal d'accés i una finestra a
  cada banda, a la planta pis per un balcó central i una finestra per banda i tres finestres a la
  planta sota coberta. El balcó té una barana de ferro forjat i sobre l'obertura hi ha un rellotge
  de sol.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, "el mas Sant Bernabé o Ferran de Sant Bernabé era propietat de
  l'obreria de la parròquia de Sant Pere d'Òdena. Els ocupants eren quasi sempre donats,
  els quals haurien de satisfer anualment uns censos a la parròquia i mantenir la capella
  romànica de Sant Bernabé, situada al costat del mas.
  Un document de l'any 1346 cita: LO TORRENT DEL CASTELL BERNABÉ. Això fa pensar
  en l'existència d'una petita fortificació al costat de la capella, configurada probablement per
  una torre de guaita que quedaria situada a la part alta del torrent, dominant a la vegada el
  traçat de l'antiga via de comunicació que circulava al seu redós.
  L'any 1535 els administradors es queixaven que el mas no tenia ni hereus ni ermitans, i
  que la masia es trobava des de feia molt temps derruïda i deshabitada. L'any 1570 el mas
  fou establert a Marc Roca, fadrí del mas Barrufet. Aquest nou establert reconstruirà el mas,
  el qual l'any 1586 estava envoltat per un clos i ja disposava d'una bassa. En aquesta
  època l'habitatge corresponia a una edificació petita coberta a dues vessants amb entrada,
  establia i celler a planta baixa, una sala, cuina i dues cambres a la planta primera i unes
  golfes amb els casals del cereals".
  Segons aquest autor, "a partir dels anys 20 del segle XVII entraran al mas els Mercader, els quals es mantindran fins l'any 1781, moment en què es va vendre el domini útil del mas a la
  família Guarro, paperers de La Pobla de Claramunt. A mitjan segle XIX, Jaume Guarro i
  Serra establirà perpètuament en emfiteusi diversos terrenys de l'heretat del mas Sant
  Bernabé, entre els quals es troba l'establert a Pau Jorba i Serra l'any 1842, donant lloc al
  conjunt de Can Pau Jorbet".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  GAVÍN, Josep M (1984) Inventari d'esglésies: Anoia - Conca de Barberà, vol. 16. Ed. Arxiu Gavín, Valldoreix.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  JUNYENT I MAYDEU, Francesc; MAZCUÑAN I BOIX, Alexandre; PUIGFERRAT I OLIVA, Carles (1992): "Sant Bernabé d'Aguilera", Catalunya Romànica, XIX: El Penedès, Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 443
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1988). Història del castell d'Òdena. Dels orígens fins al segle XII. Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Òdena, Òdena
  Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.17-18.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1994): "Col·leccionable Esglésies romàniques de l'Anoia", La Veu de l'Anoia, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i La Veu de l'Anoia, Igualada
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç. Història del castell d'Òdena. Del segle XII al XV. Òdena [Inèdit]