Roureda de la Malesa Sallent

Bages
A l'antic camí de Sallent a Santpedor, passat el torrent de Soldevila, en direcció sud.

Coordenades:

41.81321
1.88452
407348
4629639
08191-162
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
L'increment desmesurat i excessiu del runam salí pot posar en perill l'espai. Hi ha una altíssima salinitat del sòl, com es pot comprovar al torrent de Soldevila.
Inexistent
Obert
Social
Privada
Ref. cad.: 007A00013
Lluís Len / Jaume Perarnau

Espai d'unes 54 hectàrees situat a la vessant nord-nord-oest del turó del Cogulló. Aquest espai no ha estat gairebé mai ocupat per a l'agricultura donada la gairebé superficialitat de la capa calcària. Entre les escletxes d'aquesta capa calcària creixen els roures fins a trobar la capa argilosa inferior. Té un especial interès per ser una de les rouredes més antigues de la comarca, pel seu conjunt harmoniós (alçada dels arbres entorn dels 8 a 10 metres) i per les espècies d'arbusts i vegetals veïnes: prats de jonça, arços, aurons, aranyoners, boixos, garrics, vidalbes, etc. etc. De les espècies de roure que hi creixen, és més abundant el roure martinenc, encara que també és ben present el roure de fulla petita i el roure cerrioide.

VALLÊS, Florenci "Guia d'espais d'interès natural del Bages" .- Manresa 1997 .- p. 89