Roda de Molí Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Museu Nacional de Ciència i Tècnica (Terrassa)
Originàriament, era pel molí de cal Ròmul

Coordenades:

41.45366
1.70171
391563
4589933
08232-41
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
XX
1940/50
Magí Freixas i família.
Bo
Recentment sotmesa a un procés de desinsectació
Legal
Inventari MNACTEC
3305
Fàcil
Cultural
Pública
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, C/ Portaferrissa, 1 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Roda de fusta procedent de cal Ton del Pere. Es tracta d'una roda hidràulica de calaixos, d'eixos, de tipus vertical i d'admissió superior, emprada per a moure les màquines de fer paper. Segons informació oral es va fabricar a la part posterior de l'edifici de cal Xarret cap als anys '40.

Avui es troba al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa.

Es va fabricar per a la dècada dels anys '40 - '50 per a cal Ròmul (informació oral d'Antoni Freixas i Josep Torrents, maig 1999). Va ser un dels últims grans treballs que van fer els Freixas, fusters molt antics a Sant Pere, amb l'avi Magí al cap, pels molins paperers. Aquesta roda no arribà ni a posar-se, de manera que durant molts anys es pogué veure darrere les naus noves (AAVV, 1991) fins el 1993, moment en que se la van emportar al Museu Nacional de Ciència i Tècnica de Terrassa. Aquest tipus de roda era ja conegut a l'època romana, però el seu ús es va difondre àmpliament coincidint amb l'expansió de nous sectors manufacturers com ara el paperer i el tèxtil.

AAVV (1991) Oficis i professions a Sant Pere (finals s. XIX i s. XX). Programa de Festa Major de Sant Pere de Riudebitlles. GUILLÉN, Lídia; CASANOVAS, Esther (1997) La conca del paper: Parc temàtic. Propostes per a un model d'ordenació del territori i recuperació del medi natural i urbà.