Riera de Múnter Muntanyola

Osona
Zona de Múnter.
Paratge de Múnter. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.87289
2.19629
433306
4635976
08129-162
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Bons Aires s/n. 08505. Muntanyola.
Anna Gómez Bach

El municipi és tributari hidrogràficament de la riera de Muntanyola i de la riera de Múnter formant dos espais ben diferenciats. Aquest últim forma bona part del límit del municipi i, on hi desemboquen les petites rieres o torrenteres del terme, totes elles de caire estacional, com la mateixa riera de Múnter. Aquesta riera neix sota la urbanització de Fontanelles, i es va enriquint amb corrents secundaris. La major part de l'any presenta un cabal escàs o nul, depenent de les torrenteres. En aquests entorns hi són presents la vegetació riberènca com els pollancres.

La riera de Múnter deixa al descobert els antics materials de l'Eocè , molt visibles i característics de la Plana de Vic. En general és un territori de caràcter mediterrani amb una vegetació típica de la muntanya baixa i mitjana conformant un municipi de gran riquesa natural.