Rectoria de Montclar Montclar

Berguedà
Montclar
A la plaça, al costat de l'església
08130-54
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
IPAC 3382
Restringit
Residencial
Privada
7828008CG9572N0001EY
María del Agua Cortés Elía

L'edifici de la rectoria es troba a llevant de l'església, obert a la plaça. És un edifici de planta baixa i dos pisos superiors amb coberta de teula àrab a doble vessant i carener paral·lel a la façana principal que s'obre a sudoest. El parament és de carreus de pedra de grans dimensions disposats en fileres i units amb morter, amb les cantoneres de blocs ben escairats. Les obertures són més aviat escasses i petites, destacant algunes espitlleres en planta baixa, un balcó al primer pis cobert amb una teuladeta a doble vessant. La porta que s'obre a migdia és d'arc rebaixat i està coberta amb un balcó que sobresurt de la façana i que forma una eixida al pis coberta amb teulada a doble vessant i barana de fusta. A la façana de nordest hi ha afegida una altra eixida que forma un porxo en planta baixa amb quatre obertures en arc de mig punt i una galeria al pis amb barana de fusta i coberta amb teulada a un vessant amb desaiguat exterior. A la porta principal hi ha la data 1767 i a una finestra del pis 1778. Alguns espais interiors de la planta baixa estan coberts amb volta rebaixada de maó.

No hi ha dades històriques conservades específiques de la rectoria, però tenint en compte les dates gravades a les llindes d'algunes obertures, l'edifici seria construït entre finals del segle XVII i XVIII, ja que hi ha dates de 1767 i 1778. L'any 1972 es va fer una restauració de l'edifici, i a finals del segle XX es va arranjar l'interior. La rectoria s'esmenta a la llista de cases per combregar de 1588 que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), Helisabet Serra i Mn. Gabriel Bosch a la Rectoria, tot i que desconeixem si es tracta d'aquest edifici o d'altre anterior. També es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona una llibreta de les collites de la rectoria de Montclar d'entre 1831 i 1847.

AA.VV. (2004) Miscel·lània sobre Montclar. Associació d'Amics de Montclar.
Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.