Pou de l'Illa
Sant Quirze de Besora

  Osona
  Masia de l'Illa S/N
  Emplaçament
  Al costat sud-est de la façana principal de la masia de l'Illa situada al vessant sud del turó de la Cogulera i sota els Quintans del Solà
  594,5

  Coordenades:

  42.094538959932
  2.2377240544945
  436963
  4660554
  Número de fitxa
  08237 - 125
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XIX
  Any
  1860
  Estat de conservació
  Regular
  Pou encara en ús que conserva les parets en un estat de conservació més o menys acceptable. Les parets del cos del pou estan pendents de rejuntar i la coberta que el protegeix requereix algunes reparacions ja que té les teules extretes i les bigues en mal estat. Encara està en ús per abastir la masia.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Es troba inventariat al catàleg de masies i cases rurals de Sant Quirze de Besora a la fitxa núm 3 inclosa com a BPU i àrea d'expectativa arqueològica i/o paleontològica. També esta inclòs dins de l'àrea del PEIN (Pla Especial d'Interès Natural) de les Serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt aprovat pel Decret 328/1992. Va ser declarat com a ZEPA el 2005 i incorporat a la xarxa natura 2000 que va ser aprovada el 23/09/2006 (DOGC 4735 de 6/10/2005)
  Accés
  Restringit
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  001803100DG36B0001ZO
  Autoria de la fitxa
  Pere Cascante i Torrella

  El pou es situa a la part est de la masia al costat de l'era i darrere de l'edifici exempt de la pallissa. Consta d'una construcció de planta més aviat quadrangular coberta amb teulada a un sol vessant i coberta de teula ceràmica damunt de bigues i llates de fusta. Les parets són de maçoneria de còdols de riu mal treballats i escairats, units amb argamassa de calç i filades irregulars. A sota de la boca del pou hi ha una gran llosa de pedra picada amb la data de 1860 corresponent amb la seva construcció, una vegada la masia va haver estat engrandida. El pou pròpiament dit és de planta quadrada d'uns 100 metres d'amplada  amb les parets de maçoneria i còdols de riu i amb una profunditat considerable. Encara està en ús. Conserva part de les politges i del mecanisme d'extracció de l'aigua. 

  Pou que guarda moltes similituds amb altres pous com el de la masia de les Comes, el del primer Racó o de la Cúbia, el de la masia de les Illes, del Bufí i els que hi ha a l'interior del nucli antic de Sant Quirze de Besora. 

  Masia que molt possiblement va ser erigida abans del segle XIV a l'emplaçament on encara avui hi ha els vestigis de la casa vella en una talaia mirant al meandre del ter a la part de ponent del conjunt edificat. Tot i així sembla ser que aquesta primera construcció va ser abandonada a la darreria de l'edat mitjana i desplaçada uns metres més avall al lloc lloc que ocupa avui dia la masia existent. La casa l'hem trobat referència al "Cuaderno de liquidaciones y amillaramiento" del 1862 a l'arxiu municipal de Sant Quirze on es fa referència a la inscripció 164 pertanyenta  Jaume Illa.

  Posesión nombrada Jaume Illa de su propiedad y que cultiva de su cuenta situada en las immediaciones del rio Ter y camino de Torelló i amb les terres que tenen un valor de 5836,07, lliures la casa propiament dita

  Por una casa con su pequeño huerto llamada la Illa número 3 amb un valor de 80 lliures

  Por las cabezas de Ganado de 434 lliures 

  No hem trobat noves referències a aquesta finca que al 1868 e sva reformar completament gràcies a la bonança econòmica de la família

  RAT ANTONI; VILASECA DAVID (2018). Masos rònecs Bisaura, Vidranès i alta conca del riu Ges. Associació d'estudis Torollonencs.

  SERRALLONGA URQUIDI, JOAN (1998). Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat. Eumo editorial.

  DDAA. (2022) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Quirze de Besora. Fitxa núm. 3

  AMQ. Cuaderno de liquidaciones y amillaramiento. Sant Quirze de Besora 1862